"Para o país O Diario Galego será biodiversidade"

HENRIQUE ALVARELLOS, EDITOR